Parafia Św. Michała Archanioła
w Rzeszowie

Gazetka parafialna Michael

Ogloszenia parafialne

20 lipca 2014 r.
XVI Niedziela Zwykła

Porządek Nabożeństw

Niedziela

Msze św. w ciągu całego roku odprawiane są o następujących godzinach:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00 (liturgię przygotowuje: Dziewczęca Służba Maryjna), 17:00, 18:30

Dzień powszedni:

Rano Msza św. 6:30
Wieczorem 18:00 (czas zimowy), 19:00 (czas letni)

Nabożeństwa okresowe (rozpoczynają się pół godziny przed Mszą św. wieczorną):

Miesięczne:
pierwsze wtorki miesiąca - Godzinki do św. Michała Archanioła
pierwsze piątki miesiąca - nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa (po mszy św. rannej)
- Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 1600 do 2100 (zakończona Apelem Jasnogórskim)
pierwsze soboty miesiąca - nabożeństwo różańcowe członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
Tygodniowe: (pół godziny przed Mszą św. wieczorną)
W środy - różaniec
W czwartki - brewiarz dla świeckich
W piątki - Koronka do Miłosierdzia Bożego

Kancelaria

Czynna od wtorku do soboty w godzinach od 7.30 do 8.30 i w godzinach popołudniowych od 16.30 do 18.00.
Nieczynna w poniedziałki, niedziele i święta oraz w pierwsze piątki miesiąca.

W nagłych przypadkach o każdej porze.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA:

 • Chrzest


  Sakrament chrztu udzielany jest w I i III niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 10.30. Zapisy w czwartek (poprzedzający niedzielę chrzcielną). Rodzice chrzestni z innych parafii zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia wydanego przez swojego ks. proboszcza, że są praktykującymi katolikami.
 • Bierzmowanie


  Sakrament udzielany jest młodzieży III klasy gimnazjum należącej do naszej parafii. Przygotowanie do tego sakramentu odbywa się w grupach w ciągu całego roku (spotkania formacyjne we wtorki oraz specjalne nabożeństwa i Msze św. w niedzielę o godz. 15.30). Kandydaci do bierzmowania prowadzą indeks formacji młodzieży. Sakramentu bierzmowania udziela Ks. Biskup w okresie wielkanocnym.
 • Najświętszy Sakrament


  Przygotowanie do tego sakramentu dokonuje się w ramach katechizacji klas II szkoły podstawowej. Oprócz tego, kilka razy w ciągu roku, rodzice wraz z dziećmi uczestniczą w specjalnych Mszach św. niedzielnych o godz. 15.30. Dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobowiązane do przedstawienia świadectwa chrztu. Do I Komunii św. dzieci przystępują w jednakowych strojach liturgicznych - albach.
 • Spowiedź


  Z sakramentu pokuty można korzystać przed każdą Mszą św. W I czwartek miesiąca spowiedź dzieci i młodzieży rozpoczyna się godzinę przed Mszą św. wieczorną. W I piątek spowiadamy 2 godziny przed Mszą św. wieczorną.
 • Sakrament chorych


  Chorych odwiedzamy z posługą sakramentalną w I sobotę miesiąca w godzinach porannych. Osoby pragnące skorzystać z tej posługi zgłaszamy do Kancelarii Parafialnej. W nagłych przypadkach sakramentu chorych udzielamy na każde wezwanie. Dzień chorych odbywa się w Niedzielę Miłosierdzia (II niedziela wielkanocna)
 • Kapłaństwo


  Powołanie kapłańskie i zakonne to wielki dar Chrystusa nie tylko dla samych powołanych, ale także dla całej wspólnoty Ludu Bożego. Ten wielki dar otrzymały następujące osoby w naszej parafii: Księża diecezjalni:

  Ks. Aleksander Herba, Ks. Andrzej Jakóbczak, Ks. Piotr Pasterczyk, Ks. Mariusz Siniak, Ks. Dariusz Miąsik, Ks. Paweł Synoś, Ks. Wojciech Mazurek, Ks. Dominik Leniart,
  Księża zakonni: Ks. Jacek Zyzak MS, O. Paweł Baraniecki OCD,
  Siostry zakonne: Małgorzata Cisek, Elżbieta Węglarska, Magdalena Wolańczyk, Justyna Grzyb,
 • Małżeństwo


  Narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem. Wymagane dokumenty: świadectwo chrztu świadectwo bierzmowania świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej i średniej zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej zaświadczenie z poradni rodzinnej Przy zawieraniu sakramentu małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilnymi) wymagane jest zaświadczenie z USC o braku przeszkód z prawa cywilnego.
 • Historia


  Dzieje parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Rzeszowie są związane z wyborem na Stolicę Piotrową papieża - Polaka, Jana Pawła II. Świat usłyszał słowa Piotra naszych czasów: "Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi!" W Polsce narodziła się "Solidarność", naród upomniał się o prawo do wiary i wolności.

  W 1980 r. pani Helena Cieślewicz przekazała na rzecz Kurii Diecezjalnej w Przemyślu budujący się dom przy ul. Kwietniowej, który miał być przeznaczony na kaplicę i salę katechetyczną. Po odpowiednim przystosowaniu budynku rozpoczęła się w nim katechizacja, a ks. proboszcz parafii p.w. Św. Rocha w Słocinie otworzył kaplicę p.w. Św. Trójcy. W następnym roku, 1 lipca, Ks. Bp. Ignacy Tokarczuk, Ordynariusz Przemyski, kaplicy nadał statut kaplicy rektorskiej oraz desygnował dla niej ks. Stanisława Poterę, z misją budowy kościoła i zorganizowania parafii. kosciol Budowa kościoła rozpoczęła się już 25 września tego roku. Wcześniej w wielkiej tajemnicy przygotowywano materiały budowlane. Gotowe elementy zostały przewiezione na plac budowy. W ciągu dwóch dni stanęły zręby świątyni. Parafianie pracowali z wielkim poświęceniem, mimo gróźb i prób zastraszenia ze strony władz komunistycznych.  W niedzielę 27 września ks. Dziekan Stanisław Mac wraz z ks. Stanisławem Foltą i ks. Stanisławem Królem celebrowali w nowo wzniesionym kościele pierwszą mszę św. Powstającą świątynię oddano pod opiekę Św. Michała Archanioła. W dniu 8 listopada 1981 r., W czasie wizytacji kanonicznej macierzystej parafii Słocina, Ks. Bp. Ignacy Tokarczuk, poświęcił nową świątynię. 1 sierpnia 1982 r Ordynanariusz Przemyski erygował parafię p.w. Św. Michała Archanioła. Dekret określał jej granice oraz mianował pierwszego proboszcza, ks. Stanisława Poterę. Tak rozpoczęła swoje istnienie parafia rzeszowska, której patronuje Książe Wojska Niebieskiego, Św. Michał. srodekDo ważniejszych wydarzeń należy zaliczyć:
  - W 1987 r. przeprowadzono, bardzo trudne technicznie, poszerzenie kościoła o dwie nawy boczne i podniesienie dachu świątyni o 2 m.  - W latach 1985 - 87 został wybudowany Dom Parafialny, w którym początkowo odbywała się katechizacja, a po powrocie religii do szkoły stał się zapleczem duszpasterskim dla licznych grup i stowarzyszeń działających przy parafii. W budynku znajduje się biblioteka, kawiarnia "Pod Dzidą" dla młodzieży. Mieści się w nim również Diecezjalne Biuro Akcji Katolickiej.

  - W 1983 r. rozpoczęły pracę w parafii SS. Służebniczki Starowiejskie i zamieszkały w budynku ofiarowanym przez rodzinę Hajduków, przy ul. Powstańców Styczniowych 15.

  - Po śmierci w 1989 r. dobroczyńcy, Heleny Cieślewicz, budynek, od którego rozpoczęła się historia parafii, po rozbudowie i gruntownym remoncie, został przeznaczony na plebanię. mir - W 15-tą rocznicę rozpoczęcia budowy kościoła, parafianie postawili na placu kościelnym odlaną z brązu figurę Patrona - Świętego Michała Archanioła. Z tej okazji część ulicy Kwietniowej otrzymała nazwę ulicy Św. Michała Archanioła.  - Rok później, na Osiedlu Paderewskiego,została postawiona wykonana z marmuru figura Świętej Rodziny. Obydwa pomniki zaprojektowała i wykonała Tatiana Neweseła, artystka z Tarnopola na Ukrainie.

  Pośród zieleni, przy cichej ulicy, wznoszą się mury Kościoła p.w. Św. Michała Archanioła. Niewielu już dziś pamięta w jak dramatycznych okolicznościach wzrastała ta świątynia. Jej dzieje i Patron zdają się mówić: Któż jak Bóg!

  Duszpasterze i siostry

  Proboszcz

  Ks. Stanisław Potera

  Pochodzi z parafii pw. Św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie. Twórca i pierwszy proboszcz parafii Św. Michała, (od 1981 r). Opiekuje się Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej, Chórem "Michael", Rycerstwem Św. Michała Archanioła oraz prowadzi katechezy przedmałżeńskie. Funkcje dodatkowe: Kanonik Kapituły Katedralnej, Wicedziekan dekanatu Rzeszów - Katedra, Referent "Caritas Kapłanów", Asystent Kościelny Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana".

  Wikariusze

  Ks. Krzysztof Stawarz

  Urodzony 24. 07. 1982 roku w Leżajsku. Pochodzi z parafii Nawiedzenia NMP w Me-dyni Głogowskiej. Ukończył Liceum Ekonomiczne w Łańcucie. Praktykę pastoralną odbywał w parafii św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Obronił pracę magisterską z psychologii i antropologii filozoficznej (PAT), pt. Problem genezy duszy ludzkiej – dyskusje dawne i współczesne, napisaną pod kierunkiem ks. dra Władysława Szewczyka. 26 maja 2007 wyświęcony na kapłana przez bpa Kazimierza Górnego. Po święceniach został skierowany do posługi w parafii MB Częstochowskiej w Jaśle. 3 lata później został mianowany wikariuszem w parafii Narodzenia MNP w Sędziszowie Młp. Od 24 sierpnia decyzją bpa Jana Wątroby podjął posługę w naszej parafii.

  Ks. Jakub Nagi

  Urodził się w 1988 roku w Gorlicach. Pochodzi z parafii p. w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krygu. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bpa Marcina Kromera w Gorlicach. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie wstąpił w 2007 roku. 27 października 2012 roku przyjął święcenia diakonatu. Praktykę diakońską odbył w parafii p. w. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Obronił pracę magisterską z teologii moralnej pt. „Miłość bliźniego jako wyraz miłości chrześcijańskiej w działalności i pismach św. Urszuli Ledóchowskiej” napisaną pod kierunkiem Ks. dra Jana Kuliga. Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 2013 roku w Katedrze Rzeszowskiej. Jako motto kapłańskie wybrał słowa: „Miłość Chrystusa przynagla nas.” (2Kor 5, 14).

  Ks. Mirosław Kardaś

  Pochodzi z parafii pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Strzyżowie. Po święceniach swoją pracę rozpoczął w naszej Parafii. Jest wikariuszem od 2012 r. Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 27, pełniąc także funkcję asystenta Szkolnego Koła Caritas. W parafii sprawuje opiekę nad Krucjatą Wyzwolenia Człowieka, Oazą, Kołem Przyjaciół Radia Maryja oraz prowadzi grupę kandydatów do sakramentu bierzmowania i Krąg Rodzin.

  Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej - Stara Wieś

  s. Bernadetta Pytlik

  pełni posługę organistki i zakrystianki

  s. Wiktoria Izydora Kwaśnik

  Pochodzi z parafii pw. Św. Bartłomieja w Majdanie Królewskim. Dziadek siostry był powstańcem styczniowym, a tato walczył w I wojnie światowej. Od 62 lat posługuje w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Starowiejskich. Obecnie wspiera wspólnotę parafii św. Michała swoją modlitwą.

  s. Anna Konieczna

  Pochodzi z parafii pw. św. Katarzyny w Jasionowie k. Brzozowa. Poprzednio pracowała w Lesku. Obecnie katechizuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie i w Przedszkolu nr 19. W parafii opiekuje się Dziewczęcą Służbą Maryjną.